Vi gir deg de beste prisene! De er faste og gjelder for alle boliger vi leier ut.

Det koster ikke mer for oss å forvalte en stor leilighet enn en liten, derfor er vi en utleiemegler med fastpris.

Pris for oppstart 11 900kr.

Oppstart

Befaring, fotografering, annonsering, visninger, referanse- og kredittsjekk, leieavtale, inn- og utflyttingsprotokoller.

Fastpris for oppstart 11 900kr.

Forvaltning

Overtakelse, forvaltning av leieforholdet, utleieforsikring, innkreving av husleie, rådgivning, åpner for håndverker, hjelp ved tvister og rapportering til husleier.

Fastpris for forvaltning 990kr per mnd.

Det koster ikke mer for oss å forvalte en stor leilighet enn en liten,
derfor er vi en utleiemegler med fastpris.

Honoraret trekkes fra første innbetalte husleie.

Oppstart for leiligheter* - Fastpris 11 900,-
Oppstart - Om du selv finner leietaker - Fastpris 1 990,-
Forvaltning - Fastpris 990,- pr. mnd.
Utleie m/timepris 1 250,- pr. time
*For andre type utleieobjekter, ta kontakt for pris.
Alle priser er inkl. mva.

OPPSTART FOR LEILIGHETER – FASTPRIS
kr 11 900,-

Befaring, fotografering, annonsering, visninger, referanse- og kredittsjekk, leieavtale, inn- og utflyttingsprotokoller.

OM DU FINNER EGEN LEIETAKER
kr 1 990,-

Referanse- og kredittsjekk, leieavtale, inn- og utflyttingsprotokoller.

FORVALTNING – FASTPRIS
kr 990,- pr. mnd.

Overtakelse, forvaltning av leieforholdet, utleieforsikring, innkreving av husleie, rådgivning, åpner for håndverker, hjelp ved tvister og rapportering til husleier.

HVORFOR VELGE OSS

Seks fordeler med å bruke Enklere Utleie ved utleie av din bolig

Enklere Utleie ønsker å bli den mest foretrukne utleiemegleren i Oslo, og her kommer vi med seks fordeler ved å velge Enklere Utleie som utleiemegler i Oslo.

1. Sammen legger vi en plan for din utleiebolig

Vi står for foto, annonsering og visninger. I teorien kan du som utleier levere nøklene til oss så fikser vi resten. Du velger selv hvor delaktig du ønsker å være i prosessen.

2. Vi gjør bakgrunnssjekk, referansesjekk og kredittsjekk på alle leietakere

Vi tar kredittsjekk av alle potensielle leietakere, noe som gir et innblikk i økonomien til leietakeren. Dette er noe privatpersoner ikke har muligheten til. Vi tar også en referansesjekk hvor vi snakker med tidligere utleiere for å få et innblikk i hvordan leietakeren har vært som leietaker tidligere.

3. Signering og depositum

Med din fullmakt signerer vår utleiemegler avtale med leietaker og sørger for at det opprettes og innbetales sikkerhetsstillelse for leieforholdet gjennom depositumskonto eller depositumsgaranti. Vi lager også en detaljert inn- og utflytningsprotokoll med bilder og tekst.

4. Vi følger opp leieforholdet

Hvis uhellet oppstår og leietaker ikke betaler, sender vi purringer og eventuelle inkassokrav. Hvis leieforhold misligholdes, ordner vi med hele prosessen med utkastelse og følger opp utkastelsesforholdet profesjonelt. I en slik prosess er det Namsfogden alt skal gå gjennom. Alle våre kunder har en utleieforsikring gjennom vår forvaltning som dekker tap av husleie i seks måneder og skader på boligen for opptil 500.000 kroner.

5. Finne ny leietaker

For å sikre 100% utleiebelegg starter arbeidet med å finne ny leietaker så raskt som mulig slik at boligen ikke står tom. Når leietaker flytter ut sørger vi for at boligen er vasket og klar for ny overtagelse. Vi sammenligner også innflytningsprotokollen med hvordan boligen ser ut ved utflytt.

6. Gode anmeldelser

HAR DU NOEN SPØRSMÅL?